วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 นางสาวดารารัตน์ สุภาวหา ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์รับการประเมินการพัฒนาอย่างเข้มสำหรับครูผู้ช่วยครั้งที่ 3 โดยมี นายยุทธกิจ ถาวรเกษตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์เป็นประธาน นางสาววรรณภา เงินพุ่ม ครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ และนางปราณี คำแท้ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นกรรมการ

By admin