ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้รู้ ครูท้องถิ่น ปก 2565

271808x
นางสาวชุติภัทร ศิริสลุง
ครูเจ
นักศึกษาฝึกสอนวิชาเอกภาษาไทย
2718092
นายกิตติพันธ์ รอดปัดสะเวก
ครูแม็ค
นักศึกษาฝึกสอนวิชาเอกสังคม
นางสาวณัฐรุจา เพิ่มพารารักษ์
ครูหยก
นักศึกษาฝึกสอนวิชาเอกสังคม
271806_0
นางสาวศิริรัตน์ ปลื้มจิตร
ครูมุก
นักศึกษาฝึกงาน
271807
นางสาวพนิดา เขียวมา
ครูเตย
นักศึกษาฝึกงาน