ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้รู้ ครูท้องถิ่น ปก 2566

นางสาวพิมพา จั่นจำรูญ
ครูพิม
นักศึกษาฝึกสอน
นางสาวสุนิสา พุทธศรี
ครูแอน
นักศึกษาฝึกสอน